Zīmola identitāte

Piedāvājums “Latvijas Valsts meži” identitātes rebrendinga konkursam

Raugā tapis konkursa pieteikums A/S Latvijas meži vizuālās identitātes rebrendingam. 

Lai arī galvenais fokuss ir mežs, tomēr svarīgs ir viss, kas saistās ar mežiem. Attieksme, uzmanība pret mežu, mijiedarbība ar to. Tādēļ grafiskajā zīmē ietverti simboliski akcenti, kas runā ne vien par zaļojošiem kokiem, bet par koka dzīves ciklu, cilvēka līdzdalību un ilgtspējas ideju, par dažādajiem procesiem, kas notiek mežā.

Atsaucoties uz vēsturisko logotipu, radīta jauna grafiskā zīme – lakonisks un tīrs egles profils. Tas atrodas uz slīpas, kalnā vērstas līnijas – simboliska horizonta vai vektora, kas vērsts uz izaugsmi. Bet mežs nekad nesākas tukšā vietā. Grafiskajā zīmē punkts pirms horizonta līnijas ir simboliska sēkliņa. Tādā veidā logotipā tiek rādīts viss meža stāsts – no sākuma līdz tālai nākotnei. To papildina arī krāsu pārejas lietojums – tā ir izaugsme fiziskā formā un arī cilvēka zināšanu un darbības veidolā. Attieksme pret mežu un dabu kļūst aizvien cieņpilnāka.

Piedāvātajā zīmolu arhitektūras pieejā visi uzņēmuma apakšzīmoli tiek veidoti norādot “mātes” zīmolu.

Vizuālajā komunikācijā piedāvāts izmantot identitātes rakstu – meža pasauli, ko var būvēt kā kolāžu no trim sižetiem – koka saknes, zari, un dzīve mežā. Kadrējumu iespējas ir nebeidzamas – tuvplāni, kopskati, blīvākā izkārtojumā vai tikai izmantojot tematiski atbilstošākos simbolus.

Piedāvājumā arī izstrādāta sociālo tīklu komunikācijas sistēma.