Zīmola identitāte

Piedāvājums “Trīs brāļi” vizuālās identitātes konkursam

Konkursa darbs.

Veidojot vizuālās identitātes koncepcijas piedāvājumu, tika risināts sarežģīts uzdevums – radoši un mūsdienīgi interpretēt kultūras pieminekļu kompleksu, saglabājot fokusētu skatījumu uz vēsturisko mantojumu.
Vizuālās zīmes iedvesma ir trīs ēku kompleksa plāns, kuru vienlaikus iespējams nolasīt arī kā stilizētas šīs pašas ēkas pretskatā. Vienkāršība, dinamika, asimetrija, vēsturiskais mantojums –
viss kopā.