Zīmola identitāte

Radošais piedāvājums Rīgas Zoodārza rebrendingam

Konkursa pieteikums Rīgas nacionālā zooloģiskā dārza vizuālajai identitātei, kurā vizuālās komunikācijas koncepts tiek balstīts uz ekosistēmas principa, kurā daba – dzīvnieki, augi, klimats, procesi u.c. ir vienota sistēma, kas atrodas nepārtrauktībā, saistībā un miejiedarbībā. Tikai skatot kopumu var gūt pilnu priekšstatu.

Arī pats zooloģiskais dārzs un tā apmeklētāji ir kā ekosistēma – ekspozīcija un skatītājs ir kopēja pasaule, kas viens bez otra neeksistē. Zoo dārzs kā daļa no skatītāja un otrādi. Šo pasauļu vizuālais risinājums ir kā sistēma, kas pārklājas, ietekmē viena otru, dzīvo, mācās un aug kopā.

Vizuālajā komunikācijā tiek izmantotas abstraktas, noapaļotas formas, kas alegoriski atbilst jēdzieniem par dzīvniekiem un to apkārtējo vidi. Vizuāli šīs formas ir silueti, laukumi, telpas un to mijiedarbība.

 

Emocionalitāte, humors un sirsnīgums tiek prezentēta jau pirms ienākšanas zooloģiskajā dārzā, ar mērķi radīt skatītājam sajūtu, ka šī pasaule ir aicinoša, viegli saprotama un interesanta ikvienam apmeklētājam. Ekosistēmu padziļināta izzināšana un izpratne savukārt veicina sabiedrības atbildību un apzinātu rīcību nākotnē, veicinot izaugsmi un apkārtējās vides uzlabošanos arī ārpus zooloģiskā dārza robežām.