Grafikas dizains

Satversmes tiesas judikatūras grāmatžurnāls

“Latvijas Republikas Satversmes 92. pants: tiesības uz taisnīgu tiesu.”

Grāmatžurnāla sagatavošanā izmantoti vairāk nekā 90 Satversmes tiesas nolēmumi, kas pieņemti līdz 2019. gada 21. februārim. 

Šis ir pilnīgākais un apjomīgākais Latvijā publicētais izdevums, kas veltīts tiesību uz taisnīgu tiesu saturam. Tajā ietverts pārskatāms un loģiski sakārtots Satversmes 92. pantā ietverto principu un tiesību katalogs. 

Satversmes tiesas publikāciju sērija ir jauna tiesas iniciatīva sabiedrības informēšanas un izglītošanas nolūkos.