Digitālais dizains

Tiesu administrācijas informatīvs video

“Tiesiskās sadarbības attīstība krimināllietās”

Skaidrojoša informācijas grafikas kampaņa par tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās veicināšanu un ES savstarpējas atzīšanas instrumentu efektīvu un saskaņotu piemērošanu spriedumu atzīšanas un izpildīšanas jomā.